Покана за кандидатстване за стипендии към Немската служба за академичен обмен (DAAD) от студенти, млади учени, докторанти и утвърдени учени.

 

Уважаеми представители на Академичния състав,

Уважаеми СТУДЕНТИ,

 

За академичната 2020/2021 г. DAAD предлага на бъдещите си стипендианти следните възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност немски университет или научноизследователски институт:

  • летни курсове за студенти по немски език от поне 18 дни, със срок за кандидатстване до 1.12.19г.;
  • продължаване на следването след завършена бакалавърска степен (магистърски стипендии) за период от 10 до 24 месеца, със срок за кандидатстване до 15.11.19 г.;
  • краткосрочни стипендии за докторанти и млади учени с цел изследователски проекти за период от 1 до 6 месеца, със срокове за кандидатстване до 15.11.19 и до 30.4.20г.;
  • годишни стипендии за докторанти и млади учени с цел изследователски проекти и повишаване на квалификацията за период от 7 до 12 месеца, със срокове за кандидатстване до 15.11.19г.;
  • стипендии за докторанти и млади учени с цел билатерална (cotuttelle) докторантура за период до 2 години, със срокове за кандидатстване до 15.11.19г.;
  • стипендии за двустранен обмен в изследователската дейност на университетски преподаватели и учени с докторска степен за период от 7 дни до 3 месеца, със срок на кандидатстване до 15.11.19 и до 30.4.20г.;
  • стипендии за изследователски проекти на университетски преподаватели и учени с докторска степен за период от 1 до 3 месеца, със срок на кандидатстване до 15.11.19 и до 30.4.20г.;
  • повторна покана за бивши стипендианти с цел изследователски или работен проект за период от 1 до 3 месеца, със срок на кандидатстване до 15.11.19 и до 30.4.20г.

Пълна информация за стипендиите, необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване ще намерите на страницата на DAAD: http://www.funding-guide.de и Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“: http://www.cmfnd.org/?page_id=373.

 

Зам.-ректор по международно сътрудничество

и проектна дейност:

Проф. д-р Д. Вичева, дм