Покана за кандидатстване за стипендии към Немската служба за академичен обмен (DAAD) от студенти, млади учени, докторанти и утвърдени учени.

Уважаеми представители на Академичния състав,

УВАЖАЕМИ СТУДЕНТИ,

За академичната 2019/2020 г. DAAD предлага на бъдещите си стипендианти следните възможности за финансиране на обучение и изследователска дейност немски университет или научноизследователски институт:

  • летни курсове за студенти по немски език до 18 дни, със срок за кандидатстване до 1.12.18г.;
  • продължаване на следването след завършена бакалавърска степен (магистърски стипендии) за период от 10 до 24 месеца, със срок за кандидатстване до 15.11.18 г.;
  • изследователски стипендии за докторанти и млади учени за период от 1 до 6 месеца, със срокове за кандидатстване до 15.11.18 и до 30.4.19г.;
  • стипендии за изследователски престой на университетски преподаватели и учени за период от 14 дни до 3 месеца, със срок на кандидатстване до 15.11.18 и до 30.4.19г.;
  • повторна покана за бивши стипендианти за период от 1 до 3 месеца, със срок на кандидатстване до 15.11.18 и до 30.4.19г.

Пълна информация за стипендиите, необходимите документи за кандидатстване и сроковете за тяхното подаване ще намерите на страницата на DAAD: http://www.daad.de/ и Международната фондация „Св. Св. Кирил и Методий“: http://www.cmfnd.org/.

Информацията можете да разгледате от ТУК. Необходимите формуляри за кандидатстване могат да се изтеглят от www.cmfnd.org.

За повече информация може да се обърнете към А. Калудова, Център „Проекти“ на тел. 032 602509.

Зам.-ректор по международно сътрудничество

и проектна дейност

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм