ПОКАНА за Конференция, организирана от Центъра за компетентност „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД)“ и Медицински Университет – Пловдив


ПОКАНА за Конференция, организирана от Центъра за компетентност „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД)“ и Медицински Университет – Пловдив


УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ на АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО – г-н РЕКТОР, г-жи и г-да ЗАМ. РЕКТОРИ,
УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНИЯ СЪСТАВ,

Имаме удоволствието да Ви поканим на конференцията, организирана от Центъра за компетентност „ПЕРСОНАЛИЗИРАНА ИНОВАТИВНА МЕДИЦИНА (ПЕРИМЕД)“ и Медицински Университет – Пловдив, която ще се проведе в Пловдив, хотел „ПЪЛДИН КООП“ на 4 и 5 декември 2023 г.

Ще бъдат представени научните постижения в приоритетните научни области на Центъра:
1) молекулярно-биологични методи за приложение в персонализираната медицина на онкологични заболявания,
2) мониторинг на туморната хетерогенност,
3) персонализиран подход при терапия на критично болни пациенти,
4) иновативни лекарствени носители за терапия на онкологични заболявания.

Своите научни постижения ще представят водещи изследователи и млади учени от Център „ПЕРИМЕД“ (с участие на МУ-Пловдив и партньорските организации от ПУ „П. Хилендарски“ и ИМК при БАН) и създадените лаборатории. Участие ще вземат и гост-лектори от Научни центрове и Университети в Европа.

Официалното откриване ще се състои на 4 декември 2023 г. в 10:00 ч. в конферентната зала на хотел „ПЪЛДИН КООП“, бул. „Цар Борис III-ти Обединител“ 128, 4000 Пловдив.

Прилагаме програмата на събитието.

Управителен борд и Научен съвет на Център за компетентност „ПЕРИМЕД“