Покана за лекция на тема „Cotutelle – Recruitment Procedure and Study Condition at Masaryk University“

Лекция на Петр Буреш – експерт по международни отношения от Masaryk University, Бърно, Чехия
на тема „Cotutelle – Recruitment Procedure and Study Condition at Masaryk University“

Уважаеми колеги,

Бихме искали да Ви поканим на предстоящата лекция на г-н Петр Буреш – експерт по международни отношения в Masaryk University, Бърно, Чехия
на тема „Cotutelle – Recruitment Procedure and Study Condition at Masaryk University“.
Тя ще се проведе на 20 октомври 2023 г. от 11.00 ч. във втора аудитория на Аудиторен комплекс на МУ-Пловдив.
На срещата ще бъдат представени възможностите и условията за кандидатстване за обучение на студенти и докторанти в Masaryk University.
Поканени са всички студенти, докторанти и преподаватели.
Презентацията ще е на английски език.
     Очакваме Ви!

Проф. д-р Благой Маринов, дм
Зам.-ректор НИД