Покана за набиране на проектни предложения

Уважаеми колеги,
През 2020 година Френският институт в България ще финансира проекти, свързани с университетски и научни дейности и отправя Покана за набиране на проектни предложения.
Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение, свързано с френско участие. Проектите могат да бъдат във всички научни дисциплини. За повече информация и за сваляне на формуляра за канидатстване: http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/appel-a-projets1/
Краeн срок за кандидатстване ( етап n°1) : 29 февруари 2020 г.
Документите се подават в сканиран вид към Отдела за университетско и научно сътрудничество, на следните адреси:
[email protected] с копие до [email protected]

За съдействие и въпроси по изготвянето на проектните предложения се обръщайте към Отдел МСПД.