Покана за посещение на 6-ия изследователски конгрес за медицински сестри в иберо-американските и португалско-говорящи страни.

Покана за посещение на 6-ия изследователски конгрес за медицински сестри в иберо-американските и португалско-говорящи страни, съвместно с Втори международен симпозиум по здравни грижи, базирани на доказателства.

Това събитие се организира веднъж на две години от Научноизследователския отдел по здравни науки: медицински сестри (UICISA: E), оценява се и е акредитиран от Фондацията за наука и технологии, а домакин е Училището за медицински сестри в Коимбра.

За повече информация: https://www.esenfc.pt/event/event/

Научен отдел.