2020 6 congres on nursing

Покана за посещение на 6-ия изследователски конгрес за медицински сестри в иберо-американските и португалско-говорящи страни.