Покана за предложения по нова пилотна инициатива за висшите учебни заведения в Европа

Екип на Европейския институт за иновации и технологии (EIT) обяви първата покана за предложения по нова пилотна инициатива за висшите учебни заведения в Европа.

Инициативата е координирана от общността за знания и иновации на EIT „Суровини“. Поканата за представяне на предложения е отправена към висшите учебни заведения и е насочена към подобряване на техния предприемачески и иновационен капацитет на всички институционални равнища. Това ще подпомогне по-доброто им интегриране в европейската иновационна екосистема.

Висшите учебни заведения могат да кандидатстват обединени в консорциуми от поне 4 организации.

Ще бъдат одобрени 23 пилотни проекта на консорциуми, всеки на стойност до 1,2 милиона евро, с продължителност на изпълнение до 24 месеца.

През първия етап на изпълнение (юли – декември 2021 г.) проектът може да бъде до 400 000 евро, а през втория етап (януари 2022 г. – юли 2023 г.) до 800 000 евро.

Дейностите могат да се съсредоточат върху няколко теми, като например:

Насърчаване на институционални промени

Укрепване на партньорствата между висшите учебни заведения, предприятията и научноизследователските организации

Разработване на услуги в подкрепа на иновациите и бизнеса

Повишаване на качеството на образованието по предприемачество

Създаване и разпространение на знания

Крайният срок за представяне на предложения е 25-ти май 2021 г., а избраните пилотни проекти ще бъдат обявени през юни 2021 г.

С условията на кандидатстване можете да се запознаете тук https://eit-hei.eu/
https://eit.europa.eu/…/files/hei_product_sheet_final.pdf

проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД