Покана за предоставяне на стипендии за чужденци от правителството на Мексико през 2023 г.

Поканата е насочена към чуждестранни граждани, които се интересуват от участие в бакалавърска или магистърска програма, програма за академична мобилност, обучение за специализация, докторантура, провеждане на следдипломни или постдокторантски изследвания и др.

Подробна информация за кандидатстването е публикувана в раздел „Дейности и програми“, подраздел „Академично сътрудничество“, в Единния портал на мексиканското правителство на адрес :

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y- programas/becas-para-extranieros-29785

Срокът за кандидатстване е до 15.00 ч. на 21 юли 2023 г.