ПОКАНА за проектни предложения на Френския институт за 2021 г., финансирани от Френското посолство в България

Уважаеми представители на Академичния състав,


Френският институт в София обявява ПОКАНА ЗА НАБИРАНЕ НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ за подкрепа за университетски и научни дейности.

Проектите могат да бъдат във всички научни дисциплини.

Всички университети, програми (франкофонски или не) и научни институти могат да кандидатстват с проектно предложение.

По тази покана за проектни предложения могат да бъдат подкрепени университетски или научни дейности като събития, публикации и др. (подкрепа за участието на поканени участници с доклади в събитието, публикуване на докладите от събитието или други произведения, писмен или устен превод и др.). Исканата сума не трябва да надхвърля 3000 евро.

Информация за поканата и необходимите документи можете да намерите на адреси:

http://institutfrancais.bg/satrudnichestvo/appel-a-projets1/

http://institutfrancais.bg/fr/nos-cooperations/appel-a-projets/

Изтеглете формуляра за кандидатстване оттук

Формулярите за участие в конкурса може да попълните или на български, или на френски език.

Крайният срок за кандидатстване ( етап n°1) е 30 април 2021 година.

При необходимост от превод – съдейстие ще бъде оказано от Ст. преп. Г-жа Анета Тошева, Секция Чужди езици, ДЕСО.

Документите ще се подават в сканиран вид към Отдела за университетско и научно сътрудничество на Френският институт в България, на следните адреси:

[email protected]

с копие до

[email protected]

 

Проф. д-р Диляна Вичева, дм                                  Екипът на университетско и научно сътрудничество
Заместник Ректор по МСПД Френски институт в България