Покана за проектни предложения „Подкрепа за университетски структури за наука и иновации“

Университетската агенция на франкофонията (УАФ) обявява покана за проектни предложения за подкрепа на Структури за наука и иновации (СНИ) (изследователски центрове, научни обсерватории, научни мрежи, докторантски училища и други специализирани университетски структури) към университетите от Централна и Източна Европа, членуващи в УАФ. Подкрепата предвижда до 10 000 евро за проект, възлизащо на максимум 80% от проектния бюджет.

Проектните предложения трябва да бъдат представени от консорциум, в чийто състав влизат най-малко две СНИ от университети, членуващи в УАФ от две различни държави, включително:

– поне една СНИ от държава в Централна и Източна Европа;
– поне една СНИ от университет, членуващ в АУФ от Централна и Източна Европа или друг регион на УАФ (Северна и Южна Америка, Западна Европа, Тихоокеанска Азия, Карибски басейн и др.)

Одобрените проекти ще се реализират в периода от 1 май 2021 до 30 април 2022 г.

Подробна информация за регламента и условията за допустимост на проектните предложения ще намерите на следната връзка: Document de présentation Soutien aux structures de recherche et innovation en Europe centrale et orientale – Appel régional à projets 2021 , както и на сайта на УАФ https://www.auf.org/

Списък на университетите, членуващи в УАФ: Consulter la liste des universités membres

Кандидатурите се подават по електронен път до 14 март 2021 г. чрез платформата http://formulaires.auf.org/.