Покана за промоция на 120-ия випуск на Медицински колеж – Пловдив