Покана за проучване по програма COST на тема: Повишаване на устойчивостта на здравния персонал по време на пандемията от COVID-19


Уважаеми представители на академичния и медицински състав,
Уважаеми докторанти, специализанти, студенти

Информираме Ви, че имате възможност да вземете участие в проучване по програма COST на тема: Повишаване на устойчивостта на здравния персонал по време на пандемията от COVID-19.

Моля попълнете проучването тук: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdthoqmYhxYa_D633saJNVR4StnmuWfD3Weu1DzrIbL8kuK2w/viewform

Програмата COST (European COoperation in Science and Technology) е програма на ЕС, която подкрепя създаването на изследователски мрежи в най-малко 7 държави. Финансира се сътрудничество между учени не само от Европа, но и извън нея. Изследователите могат да създадат интердисциплинарна мрежа, основана на собствените си изследователски идеи и интереси чрез подаване на предложение до 29 октомври 2021 към COST Open Call COLLECTION OC-2021-1.

Програмата не финансира научни изследвания, а провеждането на конференции, срещи, обучения, кратки научни обмени и други активности за създаване на контакти.

Периодът на финансиране е четири години, като сумата за една година е EUR 129.000.
Повече информация на https://www.cost.eu/who-we-are/about-cost/