Покана за съвместни проекти в рамките на Програмата за сътрудничество между AUF и румънското Министерство на науката и иновациите

Уважаеми представители на Академичния състав,

Университетската агенция на франкофонията (AUF) и Институтът за атомна физика на Румъния отправят покана за съвместни проекти в рамките на Програмата за сътрудничество между AUF и румънското Министерство на науката и иновациите.

Поканата за проектни предложения се отнася за следните области: физика и наука за материалите; енергия за устойчиво развитие, околна среда и екосистеми; здраве и биотехнологии; математика и информатика; науки за човека и обществото.

Проектите трябва да се реализират в периода февруари 2019 – декември 2020 г. Максималното финансиране за всеки отделен проект е 35 000 евро.

Срок за подаване на проектната документация: 29.11.2018 г. / 17:00 ч.

Кандидатурите се приемат само по електронен път чрез платформата https://formulaires.auf.org/

За повече информация посетете https://www.auf.org/europe-centrale-orientale/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-a-projets-de-recherche-conjoints-auf-ifa-roumanie/

Aneta Tosheva, Maître-enseignant
Chargée institutionnelle à la francophonie
Université Médicale de Plovdiv

Проф. Д-р М. Мурджева, дм, мзм
Зам.-ректор по МСПД