Покана за семинар на тема: „Многослойни полимерни филми като потенциална система за доставка на лекарства в устната кухина“

Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми преподаватели, докторанти и студенти,

Любезно Ви каним за участие в научен семинар на тема:

„Многослойни полимерни филми като потенциална система за доставка на лекарства в устната кухина“ с участието на студенти, докторанти и преподаватели във връзка с популяризиране на резултатите по проект с Договор ДФНИ – Б02/7/12.12.2014 „Получаване и охарактеризиране на полиелектролитни многослойни структури от
биополимери за имобилизиране и удължено освобождаване на лекарствени вещества с приложение върху букална лигавица“

 Фонд Научни изследвания

Програма на семинара:
  • „Съвременни тенденции при букалния път на въвеждане на лекарства – перспективни лекарствени носители“ – доц. Б. Пиличева, дф, МУ-Пловдив
  • „Получаване и охарактеризиране на полиелектролитни многослойни филми от природни полимери“ – доц. М. Марудова, дфз, ПУ „П. Хилендарски“ 
  • „Резултати от изследване на полиелектролитни многослойни филми с кварцова микровезна и плазмонна спектроскопия“ – доц. Ц. Велинов, дфзн, СУ „К. Охридски“ 
  • „Приложение на FTIR спектроскопия и HPLC в анализа на полиелектролитни многослойни филми от природни полимери“- доц. Й. Узунова, дх, МУ-Пловдив.
    Дата и място на събитието:

25 октомври 2018 (четвъртък), 12:30 часа, в Аулата на Медицински Колеж, бул. Братя Бъкстон 120.

От членовете на Научния колектив от МУ-Пловдив
Доц. Б. Пиличева, дф (ФФ)
Доц. Й. Узунова, дх (ФФ)