Покана за стипендии за проекти COIL, предоставяни от правителството на Мексико за чужденци през 2023 г.

Мексиканската агенция за международно сътрудничество и развитие (AMEXID) е публикувала покана за стипендии за проекти COIL, предоставяни от правителството на Мексико за чужденци през 2023 г.

Поканата е към чуждестранни лица, които имат интерес да проведат кратък престой в Мексико и да представят своя дейност и опит за съвместно онлайн международно обучение (COIL-Collaborative Online International Learning) в мексикански университети.

Поканата, вкл. подробна информация за кандидатстването и изискванията към кандидатите е публикувана на адрес: https://www.gob.mx/

Гореспоменатата покана ще бъде достъпна до 15:00 ч. на 30 август 2023 година.

Всички кандидатури трябва да бъдат подадени само чрез Системата за управление на академичното сътрудничество (SICCA) https://sigca.sre.gob.mx/