Покана за участие на български преподаватели, изследователи и докторанти в програмата за образователен обмен „Фулбрайт“ за академичната 2024/2025г.
Уважаеми колеги,

Университетските центрове към МУ-Пловдив Ви информират, че Българо-американска комисия за образователен обмен „Фулбрайт“ предоставя ежегодно 5-9 стипендии за български учени и изследователи , с докторска степен, във всички области на познанието (с изключение на клинична медицина), които в рамките на 3-5 месеца да проведат своята изследователска дейност по покана на американско висше учебно заведение в САЩ.

Повече информация ТУК

Краен срок на подаване на документи 5 декември 2023 г.

Вторият вид стипендия е за изследователска дейност за български докторанти (редовни, задочни или свободни), зачислени в български или чуждестранни висши учебни заведения, които в рамките на 6 месеца да проведат изследователска дейност в САЩ.

Повече информация ТУК

Краен срок на подаване на документи 5 декември 2023 г.

С уважение,

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Зам.-ректор МСПД