Покана за участие в Десетия международен фестивал на студентите-франкофони

Уважаеми студенти,
Кандидатствайте за участие в Десетия юбилеен международен фестивал на студентите-франкофони от Централна и Източна Европа, организиран от Университетската агенция на Франкофонията (AUF ECO).
Тази година фестивалът ще се проведе в Подгорица, Черна гора, от 4 до 8 септември. AUF поема разноските за транспорт, настаняване, храна и застраховки.

Документи се подават до 16 юли 2023 г. само чрез онлайн платформата на AUF https://formulaires.auf.org/

За повече подробности относно условията за кандидатстване и критериите за подбор посетете следния адрес: https://www.auf.org/nouvelles/appels-a-candidatures/appel-regional-candidatures-2023-festival-des-etudiants-francophones-deurope-centrale-et-orientale/
В социалните мрежи ще откриете много кадри от незабравимото Осмо издание на фестивала през 2019 г., чийто домакин беше Медицински университет – Пловдив. https://www.facebook.com/mohamed.ketata.56/videos/10220711488752082
Bon succès!