Покана за участие в IХ Национална научна конференция „HIV/AIDS в условията на пандемията COVID-19. Екзотични инфекциозни и паразитни болести“ПОКАНА


УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
СКЪПИ ПРИЯТЕЛИ,

От 26 до 29 май 2022 год. в Рехабилитационен център „Цигов Чарк“ на Медицински университет – Пловдив ще се проведе IХ Национална научна конференция на тема
„HIV/AIDS в условия на пандемията COVID-19. Екзотични инфекциозни и паразитни болести.“

Организатори на събитието са:
Южнобългарско дружество по инфекциозни болести, епидемиология и паразитология и Медицински университет – Пловдив.

Моля да изпратите заявка за участие до 15.04.2022г., като посочите:
1. Заглавието на научния доклад* и желаната форма на участие (доклад – 20 минути, научно съобщение – 10 минути).
2. Името на участника/участниците и датите на престоя.
3. Резюме на български и английски език (до 250 думи). Резюметата ще бъдат отпечатани заедно с Програмата.

*След форума научните доклади ще бъдат издадени на CD с ISBN, за да бъдат класифицирани като реални публикации. За целта, моля докладите да бъдат представени в електронен формат с обем до 5 стандартни страници, резюме на български и английски и книгопис (авторите в азбучен ред). Желателно е да бъдат предадени на Организационния комитет в деня на форума.
Очакваме Ви на Конференцията през пролетта на Цигов чарк!
_________________
Заявки за участие изпращайте на: [email protected]; [email protected];
_________________
С уважение,
Председател на организационния комитет – проф. д-р Марияна Стойчева Въртигова, дмн

Технически секретар: инж. Пленимира Пленимирова – 032/200 601.