Покана за участие в „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2018 – 2019 г.  България – Русия“ на Фонд „Научни изследвания“ (ФНИ)

УВАЖАЕМИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА АКАДЕМИЧНОТО РЪКОВОДСТВО,

Фонд „Научни изследвания”  (ФНИ)  набира  проекти по „Конкурс по програма за двустранно сътрудничество 2018-2019г. – България – Русия“.

Условията по конкурса са следните:

  • Целта е подкрепа на дейности, свързани с международно научно и технологично сътрудничество за осъществяване на преки контакти между учени и научни колективи от университети и научни институции на България и Русия
  • Бюджетът е до 40000 лв. за 24 месеца;
  • Срок на подаване: 28.02.2019 г.
  • Пълна информация за изискванията на ФНИ и необходимите документи за кандидатстване ще намерите на следната страница: https://www.fni.bg/?q=node/867.

За повече информация може да се обърнете към Център „Проекти“ на тел. 032 602321, 032 602509.

Зам. Ректор по международно сътрудничество и проектна дейност:
Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзм