Покана за участие в конкурс за проекти по програма за двустранно сътрудничество 2018 България – Университетска агенция на франкофонията

Уважаеми представители на университетския състав,

Предоставяме на вниманието Ви Покана за участие в конкурс за проекти по програма за двустранно сътрудничество 2018 България – Университетска агенция на франкофонията
За повече информация: https://www.fni.bg/?q=node/798

Приложение: „Допълнение Специфични условия“

Отдел Международно сътрудничество и проектна дейност“