Покана за участие в международен проект COVID-19

Университетската агенция на франкофонията УАФ отправя спешна покана за проектни предложения за свързани с пандемията инициативи.

Appel à projets international AUF COVID-19

Крайни бенефициенти на проектите ще бъдат структури на здравната система; структури, които се грижат за болни, уязвими или самотни хора; структури, които се борят срещу прояви на насилие въз основа на полова принадлежност (нарастващи в период на карантина).

Преки бенефициенти на финансирането са висши учебни заведения – членове на УАФ и техни студенти; студентски клубове или асоциации, студенти, обучаващи се в инженерни технологии, млади учени, лаборатории или изследователски центрове, в които участват млади учени, аниматори или създатели на Fablab или „инкубатори на знанието“.

Не е необходимо кандидатстващите да са франкофони!

Процедурата ще бъде ускорена и максимално опростена по отношение на подаване на документите, оценяване и селекция на проектните предложения.

Всяка идея, която може да доведе до значим технологичен, икономически и/или социален ефект, постижим в кратък срок, е допустима. Тя може да се отнася както за устройство или инструмент, предназначен за оказване на помощ или асистенция, така и за готов продукт. Например (списъкът не е изчерпателен):

• производство на материали, крайно необходими при оказване на медицинска помощ, за предпазване или превенция на рискове в медицинската практика (маски, ръкавици, дезинфектанти, респиратори, тампони за вземане на проба и пр.);
• дейности по опазване на общественото здраве;
• разработване на приложения;
• разработване на инструментариум, подпомагащ вземането на решения;
• комуникация и информиране с цел превенция на рисковете за здравето;
• подпомагане на уязвими или самотни хора;
• превенция на резултатите от психологическото и социо-икономическото отражение на кризата, свързана с пандемията;
• борба с домашното насилие върху жени и деца по време на карантинния период.

Предвид огромната и спешна нужда от такива продукти, УАФ отделя за проекта фонд от 500 000 евро. От бюджетна гледна точка проектите ще бъдат разделени в две групи:

Проекти от категория А (проекти с незабавен технологичен, икономически и/или социален ефект):
– А1 – проекти, предвиждащи по-малко от 10 000 евро.
– А2 – проекти, предвиждащи финансиране от 10 000 до 20 000 евро.

Проекти от категория В (уникални или особено иновативни проекти с много голям ефект и междурегионално или международно измерение):
– B – проекти, предвиждащи финансиране до 50 000 евро.projets proposés jusqu’à 50 000 euros

Краен срок за подаване на проектните предложения е 3 май 2020.