Покана за участие в Пета международна лятна академия по лидерство – от 9 до 12 юни в гр. Скопие, Република Северна Македония