Покана за участие във фотографски конкурс на тема „Моят университет“

FP camera_1920
FP camera_1920

FP camera_1920

  • Период на провеждане: 19 април – 15 май 2023 г.
  • Допустими участници: студенти, преподаватели и служители в МУ-Пловдив
  • Технически изискванията към фотографиите: размер на изображението: 6000 pxl по дългата страна на снимката; резолюция на изображенията: 300 dpi; файлов формат: JPG
  • Максимален брой фотографии от един участник – 3
  • Награден фонд на обща стойност 900 лв.
  • Имейл за получаване на фотографии за участие в конкурса: [email protected]
  • Моля, запознайте се с РЕГЛАМЕНТА за провеждане на конкурса.