ПОКАНА за УЧИЛИЩЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ЗАЩИТНИЦИ НА ЗДРАВЕТОФормат:
хибридно (присъствено или онлайн) или изцяло виртуално събитие*
*ще се уточни допълнително и ще бъде съобразен с COVID-19 пандемията и ситуацията към момента на провеждане на обучението
ВИЖТЕ ПРОГРАМАТА И СЕ РЕГИСТРИРАЙТЕ СЕГА

*Участието в обучението е безплатно, но регистрацията е задължителна.

„Защитници на здравето“ са наричани още пациентски застъпници, пациентски адвокати, здравни навигатори, координатори, здравни мениджъри, здравни медиатори/ посредници. Независимо от множеството наименования, същността им е една – те са вдъхновени от каузата да помогнат на пациентите да получат най-доброто от здравната система и да се ориентират успешно в механизмите на работа на здравните институции. За разлика от правните специалисти, пациентските адвокати трябва да притежават не само правна грамотност, но и предприемчив дух, комуникативни умения и търпение, прозорливост и приспособимост към ситуацията в здравната система и най-вече висша степен хуманност. Високо ерудирани, мотивирани и всеотдайни, те могат да бъдат полезни при взимането на разнообразни организационни, финансови, правни и социални решения в партнирането със здравните законодатели и доставчици, търсейки най-доброто решение за пациента.

Ако имате интерес и бихте желали да участвате в обучение за дейности по застъпничество, които включват теми, свързани с:

  • пациентски права и задължения
  • здравеопазване – основни участници
  • организация и специфики на здравната система в България
  • клинични изпитвания – роля и място на пациентите в процеса на разработка на лекарствени продукти
  • достъп до иновации – примери
  • персонализирана медицина и пациентско представителство и застъпничество
  • осведоменост сред пациентите и техните семейства – подкрепа и обучение
  • пациентски истории и други,

не пропускайте възможността да се включите в двудневното Училище за обучение на „защитници на здравето“, организирано от Българска асоциация по персонализирана медицина, на 20-21 септември 2021 г.
Наред с български експерти и специалисти, в обучителната сесия ще вземат участие и чуждестранни лектори – пациентски адвокати от Inspire2Live, които ще споделят опит, добри практики и ще дадат насоки за успешно изграждане на пациентски застъпници.

РАБОТЕН ЕЗИК – български
*Лекциите на английски език ще бъдат превеждани в реално време.

УЧАСТИЕ – безплатно, като се изисква предварителна регистрация от всеки участник.
Всеки участник, включил се пълноценно в двудневното Училище за обучение на „защитници на здравето“, ще получи сертификат за участие.

Регистрирайте се за включване в обучението за „защитници на здравето“, защото „никое решение за нас, не трябва да става без нас“, а ключът към осъзнато, проактивно и ефективно участие в процеса на здравеопазване и споделено взимане на решения е познанието.


Събитието се организира в рамките на проект Стъпки за реализиране на „Пътна карта за интегриране на подхода на персонализираната медицина в здравеопазването”, който се изпълнява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП, Фонд Активни граждани България.
Повече данни за проекта можете да откриете ТУК.

С уважение, БАПЕМЕД


Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия
по линия на Финансовия механизъм на ЕИП,
Фонд Активни граждани България – www.activecitizensfund.bg