Покана за XVIII Международна научна конференция „Устойчиво развитие-кръгова икономика, критични инфраструктури, зелен преход“