Покана за Юбилейна научна сесия, посветена на 100-годишнината от рождението на академик Георги Близнаков

Научната сесия се планира да се проведе на 18.11.2020 г. в залата „проф. Марин Дринов” на Централно управление на БАН (София).

Научната сесия е БЕЗ ТАКСА за участие. Предвижда се публикуване на Сборник с резюмета с ISBN в електронен формат, както и в по-ограничен брой хартиени екземпляри, дори при невъзможност сесията да се проведе на живо в зала.

Покана за участие

Образец за оформяне на резюметата

Предвид сложната и неясна обстановка, свързана с COVID 19, ще получите допълнителна информация на по-късен етап. За контакт: [email protected]

Най-учтиво Ви молим да разпространите информацията за научната сесия сред учените от Вашата организация.

Надяваме се и ще се радваме на Вашето участие!

С уважение,

чл. кор. проф. дхн Тони Спасов (Декан на ФХФ при СУ „Св. Кл. Охридски”)

проф. д-р Радостина Стоянова (Директор на ИОНХ-БАН)