ПОКАНА за лекция – дискусия на тема «Работа и специализация в Германия – шанс или риск? Какво премълчават посредническите агенции?»

П О К А Н А

 за лекция – дискусия

Уважаеми Колеги,

имаме удоволствието да Ви поканим

на 01 април (понеделник) 2013 от 13.00 часа

във Втора аудитория (Аудиторен комплекс на МУ)

на публична дискусия и лекция на тема

«Работа и специализация в Германия – шанс или риск?

Какво премълчават посредническите агенции?»,

представена от д-р Димка Меридонов, директор на международната организация „Форум на регионите”, при официалното домакинство на Медицински университет – Пловдив.

Лекцията е насочена към всички медицински специалисти, лекари, специализанти, докторанти и студенти.

Срещата между практици и учащи е насочена към търсещите професионална реализация в областта на медицината на европейския пазар на труда и цели да направи анализ на реалността, с която се сблъскват нашите медици в чужбина. „Под лупа” се поставя и работата на посредническите фирми и работодателите – каква информация трябва да се изисква от посредниците и клиниките преди да се стегнат куфарите за една чужда и непозната система на труда. Лекцията ще даде възможност за провеждане на дискусия и за отправяне на въпроси към лектора.https://www.facebook.com/events/168134140005629/.

Заповядайте във Втора академична аудитория на 1-ви април, от 13.00 часа!                                                          

________________

 

Договореното от отдел „Международно сътрудничество” на МУ партньорство и включването на Медицинския университет – Пловдив в мрежата на „Форум на регионите” е продиктувано от желанието на ръководството МУ-Пловдив да бъде пълноценен партньор в професионалната реализацията на студентите, докторантите и специализантите не само по време на обучението им, но и след дипломирането им, както и на всички медицински кадри. Допирна точка в целите и интересите на Медицински университет – Пловдив и „Форум на регионите“ са дейности с оглед взаимно сътрудничество с местни бизнес организации и фирми.

____________________________    ____________________________