Покана до участниците в ОП „Доставка на лабораторни реактиви, стъклария, субстанции и консумативи.