Microsoft Word – Info_Bulletin_ДОКТОРАНТ2_web-1.docx

Покана за участие в селекция на експерти за изпълнение на дейности  по проект "Докторант - 2"