ПОКАНА на УНИВЕРСИТЕТСКА ФРАНКОФОНСКА АГЕНЦИЯ (AUF)

УНИВЕРСИТЕТСКА ФРАНКОФОНСКА АГЕНЦИЯ (AUF)1. Бюрото за Централна и Източна Европа на Университетската франкофонска агенция AUF отправя покана за кандидатстване за асоциирани експерти към Регионалната експертна комисия (РЕК).Гарант за академичното качество на AUF е Научният съвет на Агенцията. Това е консултативен орган, отговорен за научната политика  и за оценяването на програмите на AUF. Оправомощен от Научния съвет, РЕК е консултативен орган, който взема участие в определянето на стратегическите насоки на регионалната научна политика, чието изработване и осъществяване, функционално и оперативно, се провежда от Регионалното бюро на AUF.РЕК участва в изработването на инструментариум за оценяване като част от регионалната научна политика, отправяйки препоръки за първичната оценка на регионалните и интер-регионалните проекти. Оценката на тези проекти, етапна или окончателна, остава в правомощията на Научния съвет.  РЕК се състои от две категории членове – членове по право и асоциирани членове. В първата група са членовете на Научния съвет на AUF, представляващи висшите учебни заведения в региона. Мандатът на тези членове в РЕК изтича едновременно с мандата на Научния съвет. Асоциираните членове, които не са членове на Научния съвет, участват в РЕК за научните области, които не са обхванати от членовете по право. Асоциираните експерти, които не са членове на Научния съвет, се избират чрез процедура за кандидатстване за подновяем мандат от три години. Тъй като по-голямата част от членовете на действащата РЕК към Бюрото за Централна и Източна Европа приключват мандата си, Бюрото започва набиране на асоциирани експерти за следните научни области:• Езици, литература и комуникации• Икономика и управление• Право и политически науки• Науки за живота и здравето• Инженерни науки• Информатика• Науки за човека и обществото• Педагогически наукиНастоящата покана за кандидатстване е насочена към преподаватели – изследователи от изброените научни области, които притежават академично звание професор или доцент. Документите се подават до 18 май 2012 г. на адрес  [email protected]„>[email protected] Те трябва да съдържат: – формуляр за кандидатстване, заверен от Ректора на университета ( formulaire_CRE );- актуална автобиография;- мотивационно писмо

За допълнителна информация:http://www.auf.org/appels-offre/appel-candidatures-en-vue-du-renouvellement-de-la-/

2. Покана за участие в международна конференция „Предприемачество и устойчиво развитие“, която ще се проведе на 22, 23 и 24 ноември 2012 г.  на о-в Мавриций. Организатори са Франкофонският Бизнес-институт  към AUF  и Факултетът по право и управление на о-в Мавриций. Докладите могат да се представят на френски или английски език. Предават се в пълен текст до 1 юли 2012 г. Подробна информация за основните направления на научния форум и условията за участие ще намерите на адрес: http://colloque.ife.auf.org/.