Покана за изследователски проекти в Медицински университет – Пловдив

Покана за изследователски проекти

Френската Агенция за научни изследвания ANR отправя покана за предложения за изследователски проекти, свързани със здравеопазване или клинични проучвания, които да се базират на фундаментални изследвания в биологията, епидемиологията, социалните науки или икономиката на здравеопазването. В проектните предложения трябва да се обоснове потенциал за бърз трансфер на резултатите и постиженията в практиката. Поканата се отнася до френски университетско-болнични центрове и институции с възможност за присъединяване на чуждестранен партнор.

За повече информация: http://www.agence-nationale-recherche.fr/RHU-2015 https://www.auf.org/appels-offre/recherche-hospitalo-universitaire-en-sante-rhu-vag/ http://www.agence-nationale-recherche.fr/fileadmin/aap/2015/aap-ia-RHU-V2.pdf

Отдел МСПД