Покана за лекция, част от дейностите по проект „ДОКТОРАНТ“ на тема: „Основни научно-базирани изисквания на Европейската Медицинска Агенция (ЕМЕА) за разработване и приложение на качествени, безопасни и ефикасни иновативни медицински продукти“

logo doc Уважаеми докторанти от целевата група по проект ДОКТОРАНТ Уважаеми докторанти от МУ-Пловдив, предстои провеждане на лекция, която е част от дейностите по проекта на тема:     „Основни научно-базирани изисквания на Европейската Медицинска Агенция (ЕМЕА) за разработване и приложение на качествени, безопасни и ефикасни иновативни медицински продукти“ – 2 уч. ч.   Гост-лектор от ЕМЕА, Лондон: Д-р Павел Балабанов, дм    Начален час: 11.00ч. Дата: 29.05.2014г. Място: Аудиторен комплекс, МУ-Пловдив, Аула 2   Кратка информация и представяне на лектора може да намерите на: http://ec.europa.eu/research/health/events-01-pavel-balabanov_en.html http://uk.linkedin.com/in/pavelbalabanov   ​Присъствието на докторантите от целевата група на проект ДОКТОРАНТ е задължително​ !