Покана за Общо събрание на Фармацевтичния факултет на МУ – Пловдив

Уважаеми представители на Академичния състав,

Информираме Ви за провеждане на Общото събрание на Фармацевтичния факултет, което ще се проведе на 17 декември 2015 (четвъртък) от 12:30 ч. в IV аудитория на Аудиторния комплекс.

За пълния текст на поканата и дневния ред можете да се информирате от ТУК.

Доц. Емилия Милиева, д-р

Председател на ОС на ФФ