Покана за партньорство по програма „DANUBE“ 2014-2020

Уважаеми представители на Академичния състав, Отдел „Програми за европейско териториално сътрудничество и добросъседство” към ГД ”Управление на териториалното сътрудничество” в Министерство на регионалното развитие и благоустройството изпълнява функциите на Национално звено за контакт по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020 г.

Различни организации от България и от държавите участващи в програмата се обръщат към звеното за контакт за информация и представяне на своите проектни идеи в търсене на потенциални партньори за изпълнение на съвместни проекти по програмата.

Прилагаме ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО за разработване на съвместно партньорство от University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi, Romania, които биха искали да участват съвместно с български партньори по Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014 – 2020 в областта на Общественото здраве.

Моля, всички, които имат интерес и желаят партньорство в проектното предлoжение, да информират Център Проекти към Отдел Международно сътрудничество и проектна дейност, за да получат данни за контакт с Университета по медицина и фармация“Grigore T. Popa”, Яш,  Румъния.

Проф. д-р М. Мурджева, дм, мзмЗам. Ректор по МСПД