ПОКАНА за участие в Шестия Балкански конгрес по история и философия на медицината Пловдив, 23–25 октомври 2015 г.

ПОКАНА за участие в Шестия Балкански конгреспо история и философия на медицината Пловдив, 23–25 октомври 2015 г.Под патронажа на Ректорана Пловдивския медицински университетчлен-кор. проф. д-р Стефан Костянев