Покана за участие в Юбилейна научна конференция на Института по молекулярна биология към БАН

bas new logo

Покана за участие в Юбилейна научна конференция на Института по молекулярна биология към БАН

5-6 октомври 2015 г. 

официална покана