Покани за участие по програми ERA-NET и програми за двустранно сътрудничество – ФНИ, МОН

На вниманието на Академичния състав на МУ-Пловдив

Фонд „Научни изследвания“ напомня на български екипи, желаещи да участват с проектни предложения по програми ERA-NET и програми за двустранно сътрудничество, че наближава крайния срок за  подаване на проекти по следните текущи конкурси:

1. Програма ICT-AGRI-FOOD (https://ictagrifood.eu/node/44596 )
Със срок за подаване на проектни предложения 26 май 2021 г.

2. Програма M-ERA (https://m-era.net/joint-calls/joint-call-2021 )
Със срок за подаване на проектни предложения 15 юни 2021 г.

3. Програма CONCERT-Japan (https://concert-japan.eu/spip.php?article85 )
Със срок за подаване на проектни предложения 9 юли 2021 г.

4. „Конкурс за проекти по програми за двустранно сътрудничество 2021 г. – България – Франция по програма Рила“ (https://www.fni.bg/?q=node/1296 )
Със срок за подаване на проектни предложения 28.06.2021 г.
Информация, насоки и документация за българските участници: https://www.fni.bg/?q=node/1296
Конкурсът от френска страна е обявен на адрес:  https://www.campusfrance.org/fr/rila

Допълнителна информация

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Заместник Ректор по МСПД