Полезна и вдъхновяваща Студентска научна академия при МУ – Пловдив

На 18.04.2021 година приключи успешно първото издание на лекционния курс „Студентска научна академия“, организирано от Комисията по учебна и научна дейност към Студентски съвет на Медицински университет – Пловдив и Младежко Научно Дружество „АСКЛЕПИЙ“.

Събитието, предназначено за студенти на Медицински университет – Пловдив с интерес към науката, се проведе във виртуална среда и в рамките на 8 лекции, разпределени в 3 модула.

Сред засегнатите теми бяха:

  • цената на научната информация и принципите, които трябва да се следват при започването на начуен проект;
  • как да се справим с научните електронни бази данни и изготвянето на литературната справка;
  • основни методи в клинико диагностичните и научните изследвания;
  • основни статистически методи в научните изследвания;
  • как да структурираме и презентираме научните си разработки;
  • как да представяме клиничен казус.

Студентски съвет при МУ – Пловдив изказва най-искрени благодарности и признателност към проф. д-р Виктория Сарафян, проф. д-р Мариана Мурджева, проф. д-р Румен Стефанов, доц. д-р Мария Токмакова, доц. д-р Иван Новаков, д-р Милена Гулинац, д-р Теодора Къртева, Мая Урумова, Цонка Костадинова, Паола Спасова, без които това събитие не би било възможно и които споделиха безценния си опит в научната област със студентите!

Благодарности и към всички колеги, взели участие в събитието!