Политиките в областта на здравеопазването – анкета със студенти по медицина от МУ-Пловдив