Получаване на свидетелства за придобита специалност

ОТДЕЛ „СЛЕДДИПЛОМНО ОБУЧЕНИЕ“ ОБЯВЯВА,ЧЕ СВИДЕТЕЛСТВАТА ЗА ПРИДОБИТА СПЕЦИАЛНОСТ МОГАТ ДА БЪДАТ ПОЛУЧЕНИ НА ДАТИ:

22 АПРИЛ и 10 МАЙ 2019 г. от 10.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч.