Помогнете на ИТ отдела на МУ – Пловдив да работи спокойно !

Моля за търпение и разбиране от страна на студенти и преподаватели в Медицински Университет Пловдив.

Отдел ИКО работи за раздаването на потребителските акаунти и подготвяне на средата за дистанционно обучение.

В това време моля да се запознаете с цитираните по-долу материали:

YouTube Плейлисти с видео лекции:
https://www.youtube.com/watch?v=_Cw9uXfgTLQ&list=PLlKJQyl5wmJ4fQ0mNGGhyF_jwEDmA_UWI

Клавишни комбинации:

Задълбочено !!!

https://www.youtube.com/playlist?list=PLXPr7gfUMmKzR7_jXN5s886apYoHNC3Xk

Лекции:

https://support.office.com/en-us/article/microsoft-teams-video-training-4f108e54-240b-4351-8084-b1089f0d21d7

FAQ:

https://technology.gsu.edu/technology-services/it-services/collaboration-tools/microsoft-teams/microsoft-teams-faq/

инж. Иван Колев
Ръководител на отдел ИКО