Поредна международна изява на проф. Стоева от Катедрата по Образна диагностика при МУ – Пловдив

Проф. инж. Магдалена Стоева, в ролята си на офицер на Международния съюз за физико-инженерни науки в медицината (IUPESM), е съинициатор и координатор на най-новата инициатива на IUPESM, насочена към сътрудничество между медицинските физици и инженери на всички професионални нива.

След успешно проведен уъркшоп през м. април 2019 в Тайпе, Тайван, проф. Стоева получи покана да организира втори такъв на територията на Католическия университет „Свето Сърце“ в Рим. Уъркшопът получи голяма международна подкрепа в лицето на Световната здравна организация, ЮНЕСКО, международните организации на медицинските физици и био-медицинските инженери и правителствата на някои европейски държави.

Свидетелство за значимостта на събитието не само в областта на медицината, но и за обществото, е поканата към проф. Стоева за аудиенция при Папа Франциск на 23 октомври 2019 година.
Поздравления за проф. Стоева и пожелания за бъдещи успехи!