проф. Стоева

Поредна международна изява на проф. Стоева от Катедрата по Образна диагностика при МУ - Пловдив