Поредната галерия от „Първи национален фестивал на пешеходеца“