Поредно признание на преподавател от МУ – Пловдив

Проф. инж. Магдалена Стоева, дм от Катедра „Образна диагностика“ при Медицински университет – Пловдив, е избрана за редактор на Фокус сериите в издателство Taylor & Francis, САЩ.

Фокус сериите на Taylor & Francis са насочени към издаване на книги с актуална тематика в областта на медицинската физика и имат широка академична публика – студенти, професионалисти, академични преподаватели и др.

Издателство Taylor & Francis е сред топ 3 издателствата в световен мащаб. Назначаването на проф. Магдалена Стоева на отговорна редакторска позиция е допълнителен престиж за Медицински Университет – Пловдив и перспектива за международни изяви на преподаватели от за Медицински Университет – Пловдив.

Пожелаваме ѝ успех!