Посланикът на Германия – гост на МУ – Пловдив

Посланикът на Федерална република Германия в България Кристоф Айххорн беше на визита в Медицински университет – Пловдив.

Дългогодишен дипломат, Кристоф Айххорн пое германската дипломатическа мисия в София преди една година и открито заяви каузата, на която ще се посвети: Германия и България: заедно работим приятелски за нашата свободна и силна Европа. Посланикът беше придружен от д-р Мариана Чолакова – Почетен консул на Федерална Република Германия в Пловдив.

В Медицински университет – Пловдив се обучават 170 студенти от Германия. Броят на новопостъпилите студенти се увеличава с всяка година. Тази година, въпреки кризисната ситуация заради COVID-19, записаните студенти от Германия са с 50% повече от постъпилите през 2018 година.

Срещата премина в конструктивен дух и приятелска атмосфера. Проф. Мариана Мурджева – Ректор на МУ – Пловдив, представи ректорското ръководство и сподели прекрасните впечатления на всички преподаватели: Студентите от Германия са едни от най-добрите тук. Те са мотивирани, дисциплинирани и се учат отлично.


В дискусията се включиха всички членове на ректорското ръководство, като се засегнаха различни аспекти от двустранните мобилности и перспективите за сътрудничество с немските университети. Големият потенциал на преподавателите и възможностите, които Университетът предлага за обучението на студентите и за развитието на науката, както и модерното мислене и умелото ръководство бяха високо оценени от посланик Айххорн.

Посланик Айххорн разгледа Медицинския симулационен тренировъчен център, след което имаше среща с немските студенти. След срещата той сподели добрите впечатления на немските студенти от МУ – Пловдив и заяви своята признателност и подкрепа.

„Много Ви благодаря за топлото приятелското посрещане. Впечатлен съм от развитието на Вашия университет. Вярвам, че Вашите студенти са отлични бъдещи доктори и посланици на България и Германия.“ – написа посланик Айххорн в Почетната книга на МУ – Пловдив.