Последни за академичната 2019/2020г. срещи на Съвета по МСПД и Институционалния съвет по Еразъм

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ И СТУДЕНТИ,
През м. юни се проведоха последните за академичната 2019/2020г. срещи на Съвета по международно сътрудничество и проектна дейност и Институционалния съвет по Еразъм.

По време на заседанието на съвета по МСПД, проф. д-р Дроздстой Стоянов представи презентация на тема „Европейски научни мрежи: начини на употреба“.

На срещата на Институционалния съвет по Еразъм се разгледаха възможностите за удължаване на периода на проекта по КД103 Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни държави 2019 година и мястото на Медицински университет – Пловдив сред одобрените за финансиране проектни предложения (КД107 Мобилност на студенти и персонал в сферата на висшето образование между програмни и партньорски държави (Израел)).

Двата съвета обсъдиха и подготовка на честването на 75-годишнината на МУ-Пловдив.

С УВАЖЕНИЕ,
ПРОФ. Д-Р ДИЛЯНА ВИЧЕВА
ЗАМ.-РЕКТОР МСПД