Image4

Последни за академичната 2019/2020г. срещи на Съвета по МСПД и Институционалния съвет по Еразъм