Prof. Kuzludzhov

Поздрав по случай 24 май от проф. Запрян Козлуджов - член на Съвета на настоятелите